<kbd id='ec65204bbd'></kbd><address id='ec65204bbd'><style id='ec65204bbd'></style></address><button id='ec65204bbd'></button>

          CzenchUSA
          Genicad s.r.o. | Dce?iná spole?nost ThomasNet®
          Jednotné ?e?ení pro publikaci produktových specifikací.

          小说乱伦

          Genicad poskytuje katalogová ?e?ení, která obsahují pokro?ilé parametrické CAD modelování a mno?ství dal?ích nástroj? vytvo?ených pro u?ivatele k vyhledání a nakonfigurování produkt? rychleji a efektivněji ne? kdykoli d?íve.

          P?IDEJTE SE K NÁM
          Dynamický eCatalogDynamický
          eCatalogInovativní,
          databázově ?ízený
          eKatalog
          Parametrický CAD EngineParametrický
          CAD Engine2D/3D WebCAD ?e?ení
          navr?ené na
          patentovaných technologiích
          Produktový KonfigurátorProduktový
          KonfigurátorTechnologie produktových
          konfigurátor?
          ?ízených eCatalogem
          BIM EngineBIM
          EngineBIM data
          a modelování
          Produktová Data P?ipravená Pro IntergraphProduktová Data
          P?ipravená Pro
          IntergraphData splňující po?adavky
          a specifikace EPC
          Integrace Dat (Data Syndication)Integrace Dat
          (Data Syndication)Sdílení obsahu s
          va?imi prodejními kanály

          P?ední poskytovatel
          eCatalogových ?e?ení

          NTNSchneider Electric?Swagelok®

          小说乱伦

          Jako pobo?ka firmy ThomasNet®, je Genicad podporován vedoucím poskytovatelem eCatalog?, informací o produktech a marketingových ?e?eních pro výrobce a pr?myslové dodavatele.

          Genicadu dodává ?e?ení obsahující bohaté produktové informace skrze 2D a 3D výkresy, CAD/BIM/PPM soubory a dále specifikace, výkonnostní data a mnoho dal?ího. V?e zabaleno v dynamickém parametrickém databázově zalo?eném systému.

          Výsledkem je lep?í a rychlej?í tok informací k va?im zákazník?m, generování potenciálních klient? a nástroj, který bude r?st s va?ím obchodem.

          Intergraph®Autodesk Autocad
          Spolupracujeme s těmi nejlep?ími
          © 2018 Thomas Publishing Company. All rights reserved. See Terms and Conditions or Privacy Statement.ThomasNet® Is A Registered Trademark Of Thomas Publishing Company.Sitemap
          ^